Wat houdt GHS in?

Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) is de nieuwe wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Het systeem is ontwikkeld binnen de Verenigde Naties en is gebaseerd op bestaande systemen uit verschillende delen van de wereld.


Het nieuwe systeem introduceert een nieuwe manier van gevarencommunicatie. De vertrouwde oranje symbolen, R en S zinnen en de classificatie eisen die door de huidige wetgeving worden voorgeschreven, zullen worden vervangen door nieuwe.

Het doel achter de GHS is een wereldwijde geharmoniseerde gevarencommunicatie.
De voornaamste 2 redenen om zo’n systeem te ontwikkelen was:

  • De verwarring die de verschillen tussen de communicatiesystemen veroorzaken (nb: verschillende symbolen)
  • Het verschil in classificatie-eisen tussen de verschillende systemen (nb: een zelfde stof kon in éën land als “ giftig” aangemerkt zijn en in een ander land niet als een gevaarlijke stof gezien worden).


U zult begrijpen dat door deze europese wetgeving er veel zal veranderen in uw opmaak en gebruik van zelfklevende etiketten. Geostick heeft hiervoor verschillende oplossingen!Voor uitgebreidere informatie, verwijzen wij u naar de volgende sites:
http://www.ghs-helpdesk.nl/
http://www.echa.eu/