Leveringsvoorwaarden

Alle door Geostick B.V. te Uithoorn gedane offertes en met haar gesloten overeenkomsten maken deel uit van de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.