Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze Cookie Statement en Privacy Statement

Eerlijk zakendoen met Geostick

Blog door Armand van Huut, Financieel Directeur Geostick Groep

Bij Geostick maken we momenteel grote sprongen in het Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. ‘Eerlijk zakendoen’ is binnen MVO een term die ethische omgangsvormen voorschrijft met andere organisaties, overheden, partners, leveranciers en klanten. Het wordt vaak in één adem genoemd met anti-corruptie, maar omvat veel meer dan dit. 

Proactief beleid 

Voor Geostick is ‘Eerlijk zakendoen’ één van de 5 speerpunten van het MVO huis en ligt hiermee verankerd in onze bedrijfsstrategie. In plaats van een defensieve houding aan te nemen en alleen te voldoen aan de noodzakelijke wet en regelgeving, hebben we bij Geostick een proactieve houding en voeren we een beleid dat gericht is op goed doen voor de wereld om ons heen.

Hierbij dragen we zorg voor de relaties met de partijen om ons heen:

  • Maatschappij: wij hebben als bedrijf de verantwoordelijkheid om belasting te betalen.
  • Concurrenten: we gaan uit van eerlijke concurrentie en eigendomsrechten.
  • Leveranciers: eerlijke handel en leefbare lonen.
  • Overheid: eerlijke transacties. 
  • Klanten: privacy & eerlijke marketing en (after)sales

Anti-Corruptie

Hoewel Geostick een organisatie is met commerciële doelstellingen en een winstoogmerk, willen we continu respectvol handelen en integer zakendoen met al onze relaties. Wat ons betreft duurt eerlijkheid altijd het langst

Privacybescherming

Wij gaan zeer zorgvuldig om met de (persoonlijke) gegevens van ons personeel en onze klanten. Wij delen alleen data met derde partijen als hier expliciet toestemming voor is gegeven. Wij houden ons aan de wet AVG.

Transparantie

Door een transparante bedrijfsvoering streven we ernaar om op lange termijn een goede partner en werkgever te zijn voor al onze relaties. Als familiebedrijf is dit verankerd in onze bedrijfscultuur, nu en in de toekomst.

Lees ook onze andere blogberichten

Aandacht voor onze medewerkers

De focus van Geostick is vooruitstrevend en continue gericht op ontwikkeling voor onze medewerkers.

Kwaliteit met een hoofdletter

Kwaliteit begint bij Kwaliteitsbesef waarbij aan 4 belangrijke voorwaarden wordt voldaan.

Blog overzicht

Lees in de Geostick blogs wat er speelt in onze organisatie, de branche en bij onze klanten. Wij vertellen er graag over!