Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze Cookie Statement en Privacy Statement

Multisite certificeren; één voor allen, allen voor één!

Blog door Jan-Pieter Brandwijk, Directeur Kwaliteit Geostick Groep


Onlangs behaalden we als Geostick Groep het multisite certificaat voor ISO 9001 en ISO 14001. ISO 9001 (2015) is ons kwaliteitssysteem met als belangrijke pijlers borging van onze processen, klanttevredenheid en permanente verbetering van kwaliteit en risicobeperking. ISO 14001 (2015) is de internationale standaard voor een milieumanagementsysteem met als doel een optimaal milieubeleid als onderdeel van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Voor beide ISO normen was de gehele Geostick Groep al gecertificeerd, en vanaf heden zijn we multisite gecertificeerd. 

Multisite certificeren biedt multi voordelen

Wanneer een onderneming meerdere vestigingen heeft, zoals Geostick, is multisite certificering een interessante optie. Jaarlijks vindt er een audit plaats waarbij wordt gekeken of we nog aan de normen voldoen. Om de drie jaar is er een her-audit c.q. her-certificatie. Bij de andere vestigingen vindt tussentijds steekproefsgewijs een audit plaats. 

De voordelen op een rij

Tijdswinst

In plaats van per vestiging afzonderlijk de certificering met het bijbehorende audit-traject te doorlopen, kan dit vanuit de hoofdvestiging voor de gehele groep gedaan worden. Hiermee boek je een flinke tijdswinst en spaar je tevens kosten.

Alle bedrijfsprocessen en de daarbij geldende normering dient op hetzelfde niveau te liggen op alle vestigingen. Kortom, alle risico’s, kansen, prestaties en kwaliteitsindicatoren liggen op hetzelfde niveau en alle processen zijn gesynchroniseerd. Gelukkig staat kwaliteit binnen iedere Geostick vestiging op een zeer hoog niveau en hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt met ons programma ‘Kwaliteit Voortdurend Verbeteren’ (KVV). 

Concurrentievoordeel

Multisite certificering levert bovendien een groot concurrentievoordeel (lees: marktvoordeel) op, want het betekent dat de klant bij iedere Geostick vestiging kan rekenen op dezelfde kwaliteit, veiligheid en milieuprestatie. Multisite certificering synchroniseert de processen en het kwaliteitslevel. Geostick staat al bekend als een kwaliteitsgedreven organisatie, maar met het verkrijgen van het multisite certificaat zijn we in onze branche redelijk uniek. Bij de meeste van onze branchegenoten is er sprake van een certificering per vestiging. 

Kwaliteit is prioriteit

Multisite certificering past perfect in ons beleid om kwaliteit als prioriteit in ons hele bedrijfsproces te zien. Vroeger werden in het bedrijfsleven eerst de bedrijfsprocessen beschreven en later werd dan gecontroleerd of de kwaliteit klopte. Bij Geostick zijn alle werkprocessen in de eerste plaats juist gericht op kwaliteit, de andere zaken zoals een topproduct, efficiency, goed kostenmanagement, prima klantenloyaliteit, stijgend marktaandeel, stevige concurrentiepositie, hoog innovatievermogen en rendement zijn dan eigenlijk ‘gewoon’ het logische gevolg. Multisite certificering levert hieraan nog een extra bijdrage. 

Kwaliteitshandboek

Al onze processen zijn centraal geborgd in ons kwaliteitshandboek. We werken hierbij met ManualMaster, een programma dat alle onderdelen van kwaliteitsmanagement onder één dak brengt. Denk daarbij aan procesmanagement, risicomanagement, documentbeheer, kwaliteitsregistraties, continue verbeteren en prestatie-indicatoren. Deze integratie van de verschillende onderdelen maakt het geheel krachtiger, brengt ons kwaliteitssysteem naar een hoger niveau en creëert bewustzijn en betrokkenheid in onze organisatie. Vanuit iedere vestiging is ons kwaliteitshandboek door iedereen te benaderen en in te zien. 

Gedeelde verantwoordelijkheid

Certificering is bij steeds meer klanten een vereiste om überhaupt zaken met jou te kunnen of willen doen. Het biedt voordelen, maar schept ook verplichtingen. Het is daarom zaak dat we op elke vestiging gezamenlijk de schouders eronder zetten om dit kwaliteitsniveau niet alleen in stand te houden, maar zelfs voortdurend te verbeteren. Ofwel, ‘KVV’ als rode draad door de hele Geostick groep. Het mooie van multisite certificering is dat het enerzijds de kwaliteit centraal en uniform borgt, maar dat iedere vestiging wel de ruimte krijgt voor specifieke klanten en hun specifieke eisenpakket. Kwaliteit moet geen papieren begrip worden, maar juist praktisch zijn afgestemd op specifieke klantwensen c.q. klanteneisen.

Bij multisite certificering valt of staat alles bij het handhaven van het niveau en de geldende normen. Laat één vestiging het afweten, dan heeft dat onmiddellijk consequenties voor de hele groepscertificering. Spreekwoordelijk is multisite certificering dus zo sterk als de zwakste schakel. We verwachten dat iedere medewerker door dit besef nog meer betrokken zal zijn, omdat ieders persoonlijke inzet en bijdrage op elke werkplek essentieel is. Een gedeelde verantwoordelijkheid waarop we elkaar kunnen aanspreken, waarmee we elkaar kunnen ondersteunen en waardoor we elkaar kunnen verbeteren. Multisite certificering heeft daarmee het bijkomende voordeel van het versterken van de teamgeest, bevorderen van kennis- en ervaringsuitwisseling en het creëren van een positieve werksfeer. Het gemeenschappelijke kwaliteitsdoel als verbindende factor. Ofwel, om het in ‘Drie Musketier’ -jargon samen te vatten:

"Eén voor allen en allen voor één!"

Lees ook onze andere blog- en nieuwsberichten


Geostick Foundation - verslag 2020

In 2020 heeft de Geostick Foundation een aantal grote projecten gesteund, waaronder Justdiggit en Dokters van de Wereld, en daarnaast ook een aantal kleinere en lokale initiatieven.

Zebra mobiele computers voor de gezondheidszorg

Wist u dat Zebra naast printoplossingen ook mobiele computer oplossingen aanbiedt? Lees meer over de TC21-HC en TC26-HC.


Blog overzicht

Lees in de Geostick blogs wat er speelt in onze organisatie, de branche en bij onze klanten. Wij vertellen er graag over!