Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze Cookie Statement en Privacy Statement

GHS symbolen en oplossingen

GHS: Classificatie van stoffen en mengels

Het Globally Harmonized System (GHS) is de nieuwe manier van classificeren van stoffen en mengsels die in Nederland de Wet milieugevaarlijke stoffen vervangt. Het GHS symbolen zijn net als het ADR gebaseerd op de UN Recommendations en heeft dezelfde opzet en systematiek. Naast het classificeren van stoffen en mengsels is ook de etikettering een verplicht onderdeel van GHS. Wat wijzigt er onder andere op het etiket van de GHS symbolen: GHS Symbolen en Pictogrammen en R- en S-zinnen naar H- en P-zinnen.

Risico en veiligheid

Op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen staan R- en S-zinnen. De R-zinnen geven het risico aan, met de R van Risk. De S-zinnen zeggen iets over de veiligheid, oftewel de Safety. Met de invoering van het GHS etiket worden deze zinnen vervangen door H- en P-zinnen. De H-zinnen zijn een gevaaraanduiding, met de H van Hazard. De P-zinnen zeggen iets over de voorzorgmaatregelen, met de P van Precaution.

De GHS pictogrammen moeten minimaal onderstaande informatie bevatten:

 • nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden
 • gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer)
 • productidentificatie (bijvoorbeeld identificatienummer en naam)
 • gevaarspictogram(men)
 • signaalwoord (gevaar en waarschuwing)
 • gevarenaanduiding(en) (H-zinnen)
 • voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)
 • aanvullende informatie

GHS symbolen: verplichtingen

De GHS symbolen moeten worden opgesteld in de officiële taal van de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij de lidstaat anders bepaald. Leveranciers mogen meerdere talen op het etiket gebruiken. Voorwaarde is dat de leverancier in alle gebruikte talen dezelfde gegevens vermeldt. De kleur en vormgeving van het GHS symbolen zijn niet voorgeschreven. Wel moeten GHS pictogrammen zodanig zijn opgemaakt dat het gevarenpictogram duidelijk afsteekt. Alle communicatie-elementen moeten duidelijk en onuitwisbaar zijn aangebracht. De verordening schrijft in bijlage I voor gevaarlijke stoffen ook de afmetingen van het etiket voor. De nieuwe aanduiding op de GHS symbolen voor zuivere stoffen is verplicht per 1 december 2010. Voor mengsels is dit verplicht per 1 juni 2015. Er geldt een overgangsperiode voor etikettering en verpakking voor beide. Inhoud van de verpakking Afmetingen (in mm) Niet meer dan 3 liter:zo mogelijk ten minste 52 x 74. Meer dan 3 liter, maar niet meer dan 50 liter:ten minste 74 x 105. Meer dan 50 liter, maar niet meer dan 500 liter:ten minste 105 x 148Meer dan 500 liter:ten minste 148 x 210.

De nieuwe aanduiding op de GHS symbolen voor zuivere stoffen is verplicht per 1 december 2010. Voor mengsels is dit verplicht per 1 juni 2015. Er geldt een overgangsperiode voor etikettering en verpakking voor beide. Voor stoffen is dit:Tot 1 december 2012 vrijstelling voor stoffen die voor 1 december 2010 zijn afgeleverd.

Voor Mengsels is dit: Tot 1 juni 2017 vrijstelling voor mengsels die voor 1 juni 2015 zijn afgeleverd. 

GHS Symbolen printoplossingen: 

 • CAB XC serie labelprinters.
 • Voorbedrukte etiketten met het rode ruit, waarin u zelf batch specifieke informatie, zoals de H en P zinnen, variabel kunt inprinten middels een labelprinter. 
 • Volledig klant specifiek GHS voorbedrukte symbolen.
Neem contact op met onze gevaarsetiketten expert
ghs-gevaarssymbool

GHS Symbolen

088 - 05 14 280

Heeft uw organisatie behoefte aan etiketten met GHS Symbolen? We helpen u graag verder in onze webshop!

Webshop gevaarsetiketten