Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze Cookie Statement en Privacy Statement

Digital Printing Experience Centre

Geostick heeft grootse plannen met de bouw van het nieuwe Digital Printing Centre dat tegenover het huidige Geostick pand gebouwd wordt. Bij de bouw is er extra aandacht voor lange termijn duurzaamheid (o.a. keuze van materialen, isolatie en energie neutraal) en zal volgens de BREEAM norm gebouwd worden. Het streven is naar een BREEAM 5 sterren wat outstanding is. 

Voortgang bouw Digital Printing Centre

Augustus 2019 is er gestart met de bouw van het nieuwe Digital Printing Centre van Geostick in Uithoorn. In september is de eerste paal geslagen en sindsdien vordert de bouw gestaag.

Er zijn 1300 palen geslagen voor de fundering van het pand en de eerste buitenwanden zijn geplaatst. De planning is om in 2020 het nieuwe pand gereed te hebben. Hieronder vindt u een foto overzicht van de vordering van de bouw.

BREEAM METHODE

De BREEAM-NL beoordelingsmethodiek is niet meer weg te denken bij de nieuwbouw van de drukkerij van Geostick. Daarom wordt er bij de nieuwbouw extra aandacht gegeven aan duurzaam bouwen. Adamasgroep uit Arnhem is ingeschakeld voor het certificeringstraject om als BREEAM-NL Expert in het proces te adviseren, te sturen en te begeleiden. 

Wat is BREAAM?

BREEAM-NL is een methode om de duurzaamheid van een gebouw onafhankelijk te beoordelen en te certificeren. De beoordeling vindt plaats in negen categorieën. Doel van de methode is gebouwen in Nederland te verduurzamen.

Categorieën

De negen categorieën die BREEAM-NL hanteert zijn management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. In 2009 werd BREEAM-NL als beoordelingsmethode geïntroduceerd in Nederland.

Beoordeling

Elke categorie is opgedeeld in zogenoemde credits of deelonderwerpen in de categorie. Zo is bijvoorbeeld daglichttoetreding een credit in de categorie gezondheid. Bij iedere credit zijn punten te verdienen door te voldoen aan de bijbehorende criteria-eisen. Dit moet worden onderbouwd met bewijsmateriaal.

BREEAM-NL Geostick facts

Bij iedere categorie horen diverse aspecten om aan de benodigde scores te komen. Ingrid licht er per categorie graag een aspect uit die zal worden toegepast in de nieuwbouw om idee te geven van de maatregelen die zullen worden getroffen:

Onderhoud Management

In de ontwerpfase wordt er gestructureerd nagedacht over hoe het gebouw tijdens gebruik onderhouden zal worden, zodat onderhoud of vervanging van installaties tijdens het gebruik van het gebouw zo min mogelijk impact heeft op bedrijfsprocessen en gebruikers.

Gezondheid - Thermisch comfort

Oncomfortabel warm of koud kan leiden tot mindere werkprestaties, oververhitting, uitputting of onderkoeling. In BREEAM wordt hier extra aandacht aan besteed om dit te voorkomen. Door dit bij oplevering te meten worden de installaties goed ingeregeld.

Primair Energieverbruik

Door het primaire energieverbruik van het gebouw te optimaliseren en de CO2-uitstoot te minimaliseren. Voor Geostick is de doelstelling energieneutraal te zijn door middel van het inzetten van zonnepanelen.

Transport

Het realiseren van carpoolplaatsen, faciliteiten voor fietsers en het opstellen van een vervoersplan om inzicht te krijgen in vervoerbewegingen rondom de nieuwbouw.

Waterlekdetectie

Waterlekken in bouwsystemen kunnen grote schade aan het eigendom veroorzaken. Vroegtijdige opsporing kan helpen bij het minimaliseren van schade, kosten en verstoring als gevolg van waterlekken.

Materialen

Tijdens het inkoopproces zijn er aanvullende eisen gesteld aan fabrikanten om zeker te zijn dat materialen een goede herkomst hebben, waarbij milieuschade gecontroleerd en verminderd wordt.

Ecologie

Alle BREEAM-regelingen trachten de ecologische waarde en de verstrekking van groene ruimte te bevorderen. Toegang tot groene ruimte en natuur heeft meerdere voordelen voor lichamelijke -en geestelijke gezondheid en welzijn.

Werknemers

De levering van groene ruimte en andere natuurlijke omgevingen verbetert de luchtkwaliteit, vermindert het stedelijke hitte eiland effect, creëert ruimte voor sociale interactie en zorgt voor koolstofvastlegging.

Vervuiling

Vermindering van de nachtelijke licht vervuiling door het terugdringen van energieverbruik door ervoor te zorgen dat de externe verlichting in de juiste gebieden wordt geconcentreerd en dat opwaartse verlichting tot een minimum wordt beperkt.

Neem contact met ons op

Bel ons

088- 05 141 00