Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor meer informatie over het cookiegebruik en het verwerken van gegevens, bekijk onze Cookie Statement en Privacy Statement

Gevaarsetiketten

Geostick Gevaarsetiketten is een begrip op de Nederlandse markt als het gaat om gevaarsetiketten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Naast gevaarsetiketten bent u voor alles op het gebied van zelfklevende etiketten bij ons aan het juiste adres.


Geostick Gevaarsetiketten heeft diverse mogelijkheden om aan de etiket voorschriften te voldoen. Afhankelijk van uw producten en werkwijze biedt Geostick Gevaarsetiketten een oplossing op maat.

Oplossingen op maat

Geostick Gevaarsetiketten heeft diverse mogelijkheden om aan de etiket voorschriften te voldoen. Afhankelijk van uw producten en werkwijze biedt Geostick Gevaarsetiketten een oplossing op maat.

GHS Classificatie

Het Globally Harmonized System (GHS) is de nieuwe manier van classificeren van stoffen en mengsels die in Nederland de Wet milieugevaarlijke stoffen vervangt. Het GHS symbolen zijn net als het ADR gebaseerd op de UN Recommendations en heeft dezelfde opzet en systematiek.

Naast het classificeren van stoffen en mengsels is ook de etikettering een verplicht onderdeel van GHS. Wat er gewijzigt is: GHS Symbolen en Pictogrammen en R- en S-zinnen naar H- en P-zinnen.

Risico en veiligheid

Op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen staan R- en S-zinnen. De R-zinnen geven het risico aan, met de R van Risk. De S-zinnen zeggen iets over de veiligheid, oftewel de Safety.

Met de invoering van het GHS etiket worden deze zinnen vervangen door H- en P-zinnen. De H-zinnen zijn een gevaaraanduiding, met de H van Hazard. De P-zinnen zeggen iets over de voorzorgmaatregelen, met de P van Precaution.

GHS symbolen: verplichtingen

De GHS symbolen moeten worden opgesteld in de officiële taal van de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij de lidstaat anders bepaald. Leveranciers mogen meerdere talen op het etiket gebruiken. Voorwaarde is dat de leverancier in alle gebruikte talen dezelfde gegevens vermeldt. De kleur en vormgeving van het GHS symbolen zijn niet voorgeschreven. Wel moeten GHS pictogrammen zodanig zijn opgemaakt dat het gevarenpictogram duidelijk afsteekt. Alle communicatie-elementen moeten duidelijk en onuitwisbaar zijn aangebracht.

Verplichte informatie GHS pictogrammen

 • nominale hoeveelheid stof in de verpakking die aan het publiek wordt aangeboden
 • gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer)
 • productidentificatie (bijvoorbeeld identificatienummer en naam)
 • gevaarspictogram(men)
 • signaalwoord (gevaar en waarschuwing)
 • gevarenaanduiding(en) (H-zinnen)
 • voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)
 • aanvullende informatie

Nieuwe aanduidingen GHS symbolen

De nieuwe aanduiding voor zuivere stoffen is verplicht per 1 december 2010 en voor mengsels is dit per 1 juni 2015.

Voor Mengsels is dit: Tot 1 juni 2017 vrijstelling voor mengsels die voor 1 juni 2015 zijn afgeleverd. 

GHS Symbolen printoplossingen: 

 • CAB XC serie labelprinters.
 • Voorbedrukte etiketten met het rode ruit, waarin u zelf batch specifieke informatie, zoals de H en P zinnen, variabel kunt inprinten middels een labelprinter. 
 • Volledig klant specifiek GHS voorbedrukte symbolen.

IMO, ADR/RID, IATA/ICAO labels

Gevaarsetiketten worden op verschillende manieren aangeduid. Gevaarsetiketten worden ingedeeld in klassen en voor de verschillende manieren van vervoer worden verschillende benamingen gebruikt zoals, IMO, ADR/RID en IATA/ICAO labels

IMO labels

IMDG ( International Maritime Dangerous Goods Code) is de belangrijkste code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. Deze code dient om de veiligheid van het schip, de bemanning en de lading te waarborgen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. IMDG is opgesteld door de IMO (Internationale Maritieme Organisatie).

Termen gevaarlijke stoffen, gevaarlijke goederen en gevaarlijke lading worden allen gebruikt, maar betekenen niet altijd hetzelfde. Gevaarlijke stoffen over zee worden de stoffen bedoeld die de IMDG code betreft. De zelfklevende gevaarsetiketten van Geostick zijn BS5609 gecertificeerd. BS5609 gecertificeerde materialen worden streng getest.

BS5609 gevaarsetiketten

Ze worden gedurende drie maanden blootgesteld aan zeewater, in een zo’n reëel mogelijke zee waardige omgeving. Om zo de maritieme omgeving te verzekeren.

De norm bevat onder andere criteria over de kleefkracht, de duurzaamheid van de bedrukking en de weerstand tegen wrijvingen.

In tegenstelling tot andere labels blijven BS5609 gecertificeerde gevaarsetiketten door blootstelling aan zeewater of zonlicht goed leesbaar en aan de oppervlakte vast gekleefd.

ADR / RID labels

Voor het goederenvervoer over de weg is het van belang dat de gevaarlijke stoffen in groepen worden ingedeeld.

In sommige tunnels is het verboden om bepaalde gevaarlijke stoffen te vervoeren.

In Nederland worden de tunnels in 2 categorieën verdeeld:

 1. In deze tunnels is het verboden voor tankvervoer van brandbare en of giftige gassen
 2. In deze tunnels is het verboden voor bijna alle vervoer van gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in Europa geregeld door het ADR.

Classificering voor tunnels geldt voor de categorieën:

 • A: Geen beperkingen
 • B: Verboden voor gassen
 • C: Verboden voor vloeistoffen en gassen
 • D: Verboden voor vaste stoffen, vloeistoffen en gassen
 • E: Verboden voor alle gevaarlijke stoffen

IATA/ICAO labels

Etikettering van de verpakking die per lucht vervoerd worden, worden bepaald in de IATA Dangerous Goods Regulations.

De minimale kenmerken en etiketten die op de verpakking aanwezig moeten zijn:

 • De behandelingsetiketten en /of gevaarsetiketten
 • Juiste transportbenaming (proper shipping name)
 • UN- of ID- nummer, voorafgegaan door de letters UN of ID
 • Naam en adres van afzender ontvanger
 • Netto- of brutohoeveelheid aan gevaarlijke stoffen

Behandelingsetiketten

In de luchtvracht bestaan de volgende behandelingsetiketten

 • This way up
 • Magnetized material
 • Cargo aircraft only
 • Cryigenic liquid
 • Radioactive material - excepted packages
 • Keep away from heat 
 • Lithium battery label

Plaatsing van de etiketten

De etiketten moeten in de buurt van de proper shipping name en UN nummer zitten.

Indien er meerdere etiketten op een product moet worden aangebracht, dan moeten deze naast elkaar staan.

Etiketten worden op een contrasterende achtergrond aangebracht worden.

De etiketten moeten zichtbaar en goed leesbaar zijn.

De kwaliteit van de etiketten moeten dusdanig zijn dat ze in weer en wind kunnen en daarna nog steeds goed leesbaar zijn.

De etiketten van Geostick gevaarsetiketten zijn BS5609 gecertificeerd en voldoen daarmee aan deze eis.

Voor het verpakken van producten kan er gebruik gemaakt worden van een omdoos bijvoorbeeld.

Indien een omdoos wordt gebruikt is men veplicht om de etiketten en kenmerken op de omdoos te plakken.

Tevens dient men het etiket met opschrift “Overpack” op de omdoos aan te brengen.

Neem contact op

Bel ons

088 - 05 14 280

Geostick Gevaarsetiketten

Metaalhof 27

3067 GM Rotterdam